Odzyskaj utraconą pewność siebie
i przywróć uśmiech na swoje usta.
Zestaw zawiera wszystko co jest potrzebne do wykonania samemu około 10 implantów.


Regulamin

Regulamin sklepu


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.odzyskajusmiech.pl jest firma COCODENTAX Polska Sp. z o. o. działająca pod nazwą handlową OdzyskajUsmiech, zarejestrowana w Polsce pod numerem:

Numer KRS: 0000797203
Numer REGON: 384009331
Numer NIP: 631-268-67-95

Adres siedziby firmy:
ul. ZŁOTA 10
44-121 GLIWICE
Tel. +48 502-936-692


II. CHARAKTERYSTYKA OFERTY

1. odzyskajusmiech.pl oferuje wyłącznie fabrycznie nowe, pochodzące z legalnych źródeł produkty, objęte gwarancją producentów.

2. Wszystkie ceny widoczne na stronach serwisu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN, zł).

3. Promocje i rabaty okolicznościowe udzielane przez odzyskajusmiech.pl nie są powiązane z polityką marketingową producentów oferowanych produktów, chyba, że jest to opisane za pomocą emitowanych na stronach internetowych sklepu informacji.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Otrzymany produkt może nieznacznie różnić się wyglądem (etykieta i opakowanie) od produktu na zdjęciu, bez zmiany właściwości produktu. Wynika to z faktu częstych zmian wzorów opakowań i etykiet. Opisy produktów zostały opracowane na podstawie danych udostępnionych przez producentów. odzyskajusmiech.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieścisłości w tych opisach, jeżeli wynikają one z informacji dostarczonych przez producentów.

6. odzyskajusmiech.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEN

1. Proces zamawiania towaru odbywa się za pośrednictwem :- oprogramowania realizującego funkcje sklepu internetowego odzyskajusmiech.pl Akceptacja wybranych elementów oferty następuje poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka;

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie kliknięcia przycisku Potwierdź Zamówienie, które skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży.

3. Minimalna wartość zamówienia to koszt jednego dowolnego produktu znajdującego się w sklepie.

4. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany ceny produktu po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych (przeciętnie 1-2) w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski lub 7-10 dni roboczych dla zamówień poza granicami Polski (przeciętnie 3-5). W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

6. odzyskajusmiech.pl nie wystawia faktury VAT.

7. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Chyba, że podano inaczej w szczegółowym cenniku kosztów dostawy. Koszt wysyłki zależy od wagi paczki, a nie od ilości zamawianych sztuk.

8. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9. Nie istnieje możliwość osobistego odbioru złożonego zamówienia w siedzibie firmy.

11. odzyskajusmiech.pl zgodnie z ustawą o Prawie Pocztowym i Prawie Przewozowym, odpowiada do momentu dostarczenia przesyłki Klienta do Nadawczego Urzędu Pocztowego lub właściwego kuriera. Ten moment strony uznają za wykonanie przez odzyskajusmiech.pl umowy sprzedaży, czego dowodem jest druk nadania/adres pomocniczy/list przewozowy.

12. Zgodnie z prawem powszechnym przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało w okresie od jej przyjęcia do przewozu, aż do wydania, a także za opóźnienie w jej przewozie. odzyskajusmiech.pl zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polskiej lub firmę kurierską. W tym przypadku odzyskajusmiech.pl zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty świadczące o wydaniu przesyłki.

13. odzyskajusmiech.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. W przypadku stwierdzenia wad towaru (bądź zniszczenia opakowania transportowego mającego wpływ na uszkodzenia towaru) w momencie odbioru przesyłki, należy odmówić przyjęcia przesyłki dokumentując to stosownym protokołem, a o zaistniałej sytuacji poinformować mailowo Biuro Obsługi Klienta odzyskajusmiech.pl. Reklamacje będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.

14. Do każdej przesyłki załączony jest rachunek stanowiący dowód księgowy transakcji zakupu. Dokument taki obejmuje koszty zamówionych produktów i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta odzyskajusmiech.pl.

15. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

16. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku Potwierdź Zamówienie skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży. Obowiązkiem sklepu jest wydanie przesyłki, obowiązkiem Poczty/firmy kurierskiej jest dostarczenie przesyłki, obowiązkiem Klienta jest odebranie przesyłki. W sytuacji nieodebrania przez Klienta prawidłowo dostarczonej paczki sklep będzie dochodził od Klienta rzeczywistych kosztów dostarczenia przesyłki, jej zwrotu oraz kosztów opracowania zamówienia i pakowania.

17. Wszystkie płatności w sklepie odzyskajusmiech.pl przetwarzane są bezpiecznie przez firmę PayPal. Sklep odzyskajusmiech.pl nie gromadzi żadnych informacji finansowych od klientów dokonujących płatności w sklepie.

IV. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA - ZWROTY, REKLAMACJE, REZYGNACJA Z ZAKUPU

1. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 25 grudnia 2014 "O prawach konsumenta" Klient może zrezygnować z zawartej umowy kupna-sprzedaży z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem sprzedaży oraz z wypełnionym formularzemZwrottowaru. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zakupionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt przesyłki towaru nie podlega zwrotowi.

2.Wymiana

Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze/kolorze/smaku wyłącznie w drodze zwrotu nieużywanego, a także pozbawionego znamion zniszczenia z winy zamawiającego towaru. Przy czym koszty transportu (w obie strony) obciążają w tym przypadku zamawiającego. Wymieniany towar należy odsyłać razem z otrzymanym rachunkiem sprzedaży oraz z wypełnionym formularzemWymiana towaru.

3. Reklamacja

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką ekonomiczną pocztową na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek sprzedaży z wypełnioną częściąReklamacjatowaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez odzyskajusmiech.pl.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych odzyskajusmiech.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb odzyskajusmiech.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przeczytaj pełny tekst polityki prywatności prowadzonej przez odzyskajusmiech.pl.

3. odzyskajusmiech.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. Wszelkie wykryte próby wyłudzenia towaru, bądź działanie na szkodę odzyskajusmiech.pl poprzez podanie błędnych danych mogą być podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

VI. INNE INFORMACJE

1. Podstawowa oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty odzyskajusmiech.pl, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W przypadku sytuacji nie określonych w niniejszym regulaminie kwestie sporne podlegają regulacjom Kodeksu Cywilnego.

Nie musisz już dłużej zakrywać swojego uśmiechu. Dzięki tymczasowym implantom możesz samemu uzupełnić braki w uzębieniu.

W zestawie otrzymasz:
Materiał na wykonanie około 10 implantów. Szczegółową instrukcję jak krok po kroku samemu wykonać implanty.
Zamów już teraz

Pytania i Odpowiedzi

Q: W jaki sposób implanty będą trzymać się we właściwym miejscu?
A: Implanty trzymają się na zasadzie zaklinowania pomiędzy pozostałymi zębami. Sposób jak to zrobić jest dokładnie opisany w dołączonej instrukcj.

Q: Na jak długo wystarczają takie implanty?
A: Implant taki wystarcza na kilka miesięcy. Po tym okresie można wykonać następny. Proszę wziąść pod uwagę, że implanty te są tymczasowe i mają charakter kosmetyczny.

Q: Czy mogę wykonać więcej niż jeden implant z zestawu który otrzymam?
A: Tak, w zestawie znajduje się wystarczająco dużo materiału aby zrobić około 10 implantów.

Proszę przeczytać wszystkie Pytania i Odpowiedzi aby uzyskać więcej informacji.


Godziny pracy

Pon-Pią: 10:00 - 16:00
Sob-Nied: Zamknięte
Święta: Zamknięte


Dostawa

Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku przed godziną 14:00 będą realizowane tego samego dnia.
Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 lub złożone podczas weekendu lub świąt będą realizowane w następny dzień roboczy.

Proszę przeczytać Zasady i koszty wysyłki aby uzyskać więcej informacji.


We accept
CHCESZ SKUTECZNIE WYBIELIĆ ZĘBY?
Węgiel aktywny